6 sätt att öva ditt medlidande

Respektera dig själv

Börja med att ransaka dig själv och få medlidande för dig själv. Meditera, ta hand om dig själv och lev ett nyttigt liv.

Läs

Utvidga dina vyer genom läsning. Det kommer utveckla din empatiska förmåga i verkligheten och empati är första steget mot att visa medlidande.

Empatisera mer

När du känner att du empatiserar med någon så försök ta din empati ett steg längre.

“The Power of Touch”

Lär dig “The Power of Touch”, fysisk kontakt i vår värld utnyttjas alldeles för lite. Krama dina nära och kära, lägg en hand på en kollegas axel och ge en främling ett handslag.

Gör goda gärningar

Gör minst en god gärning varje dag utan att någon ber dig om det eller ens ser att du gör det. Att göra goda gärningar för att man vill är viktigare än att göra det för den egna bekräftelsens skull.

Var ett föredöme

Var ett föredöme för andra. Att vara positiv smittar av sig även när du inte tror det. Sprid din energi och glädje till dina medmänniskor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *